این بازی صرفا برای تفریح و سرگرمی ساخته شده و هر گونه قمار و شرط بندی در این بازی کاملا ممنوع بوده و در صورت مشاهده برخورد و حساب شخص متخلف مسدود خواهد شد.
لطفا قبل از نصب بازی نسبت به گرفتن استفتاء حکم بازی تخته نرد از مرجع تقلید خود اقدام نمایید. نرد آنلاین هیچ گونه مسئولیتی نسبت به این موضوع نداشته و طبق مقررات و مجوز دریافت شده از بنیاد ملی بازی های رایانه ای فعالیت میکند.