این بازی صرفا برای تفریح و سرگرمی ساخته شده و هر گونه قمار و شرط بندی در این بازی کاملا ممنوع بوده و در صورت مشاهده برخورد و حساب شخص متخلف مسدود خواهد شد